De officiële webshop van Dagelijkse kost! Gratis verzending vanaf €50!

U verbindt zich ertoe na te gaan of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten overeenstemt met uw bestelling. Een klacht voor zichtbare gebreken en/of niet-conforme leveringen moet per e-mail worden ingediend aan onze klantendienst en dit ten laatste 5 dagen na levering. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 5 dagen na levering gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegens zichtbare gebreken. Onze klantendienst geeft u aan welke stappen u moet volgen om de goederen terug te bezorgen. U zal uw aankoopbewijs, d.i. de bevestigingse-mail van uw aankoop, steeds moeten kunnen voorleggen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging. Deze paragraaf doet geen afbreuk aan de volgende paragraaf.

U geniet ook van de 2 jaar wettelijke garantie voor consumenten conform artikel 1649bis BW tot 1649octies BW inzake verborgen gebreken. Deze garantie begint te lopen vanaf de levering van het product. Indien het gebrek zich manifesteert gedurende de eerste 6 maanden na levering, bestaat een vermoeden dat het gebrek bestond ten tijde van de levering en hoeft u het gebrek niet aan te tonen. Een klacht voor een verborgen gebrek (d.i. een gebrek dat niet te wijten is aan een geval van overmacht, aan een foutief gebruik door u of een derde in strijd met deze onderhoudsinstructies (waaronder nalatigheid, misbruik, professioneel/ commercieel of niet normaal huishoudelijk gebruik) of die te wijten zijn aan een normale slijtage) moet per e-mail worden ingediend aan onze klantendienst en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het gebrek. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegens verborgen gebrek. Onze klantendienst geeft u aan welke stappen u moet volgen om de goederen terug te bezorgen. U zal uw aankoopbewijs, d.i. de bevestigingse-mail van uw aankoop, steeds moeten kunnen voorleggen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging.

De bepalingen van de artikelen 1641 BW tot 1649 BW met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing, ook na het verstrijken van de termijn van de wettelijke waarborg zoals hiervoor omschreven. Dezelfde procedure als hierboven omschreven dient te worden gevolgd.

Als een geleverd product een gebrek vertoont en op voorwaarde dat de procedure conform het voorgaande werd gevolgd, verbinden wij ons ertoe het product te vervangen. Is de vervanging niet (meer) mogelijk, heeft u de keuze tussen de vervanging van het defecte product door een gelijkwaardig product of terugbetaling van alle ontvangen bedragen inclusief de leveringskosten voor de desbetreffende producten terug te betalen.

U kan contact opnemen met onze klantendienst via info@dagelijksekostshop.be